2023 © Gimlinge Vandværk

Find information om vandværkets vedtægter, regler for betaling og den aktuelle vandkvalitet.

Lokal vandforsyning

Gimlinge Vandværk har leveret rent drikkevand til egnens husstande siden 1908. Du kan læse mere om vandværkets rammer og formål i foreningens vedtægter (pdf)

Betalingsprocedure

Aflæsning af vandmåler

Husstandens vandforbrug afregnes på baggrund af en elektronisk aflæsning. Det betyder, at aflæsningen foregår automatisk, og du skal som kunde ikke foretage dig yderligere. Regninger udsendes halvårligt til betaling 1. maj og 1. november. Maj afregningen regulerer det foregående års forbrug.

Gebyrer ved manglende betaling

  • 1. rykker koster 125,00 kr.
  • 2. rykker koster 200,00 kr., hvorefter der lukkes for vandet.
  • Det koster 1.000,00 kr. plus omkostninger at få lukket op for vandet igen.

Rent drikkevand

Analyse af vandkvaliteten

Vandkvaliteten i Gimlinge Vandværk er god, og vandet analyseres hyppigt gennem vandprøver. Seneste måling er fra juni 2023.

Farvetal (Pt)5.2%
Turbiditet< 0.05%
Coliforme bakterier< 1%
Jern (Fe)< 0.01%

Læs hele rapporten her (pdf)

Kontakt bestyrelsen

Du er velkommen til at kontakte os

Ring eller skriv en mail, hvis du har spørgsmål til bestyrelsen.

Formand

Morten Klintebjerg

  • formand@gimlingevand.dk
  • Tlf. 22 42 33 90
Kasserer

Elsebeth Nielsen

  • kasserer@gimlingevand.dk
  • Tlf. 40 85 63 53
Teknik

Carsten Madsen

  • teknik@gimlingevand.dk
  • Tlf. 40 41 38 45

Gimlinge Vandværk I/S   ı   Præstebakken 14B, Gimlinge   ı   DK-4200 Slagelse   ı   CVR.: 31996155